Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          ----------------------------------------------------

 

 

2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020

 

 

 

 

 

Maandagmiddag 8 juni 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

 

Alweer de laatste middag van het voorjaar,  Duinwaterleidingbedrijf DUNEA  komt niet heeft afgezegd. Maar nu komt n.l. Dhr van den Burg met een reis verslag dwars door Duitsland. laten we hopen dat het kan doorgaan. Houd moet en let op je zelf in deze nare tijd.

Na de pauze de loterij en de bingo.

 

VANWEGE HET CORONAVIRUS GAAT DE WASBOMIDDAG NIET DOOR.

 

 

We zien elkaar weer in september 2020.