Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          ----------------------------------------------------

 

 

2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020

 

 Belangrijk bericht van de WASBO.

 

Het bestuur heeft na overleg met verschillende verhuurders helaas moeten besluiten dat ALLE WASBO-MIDDAGEN dit jaar NIET doorgaan.

De richtlijnen van het RIVM zijn niet in te passen voor ons. Een voorbeeld: In onze vertrouwde zaal bij O&O kunnen in totaal 28 mensen op 1,5 meter van elkaar een plaats vinden ( dus nauwelijks een onderling gesprek mogelijk ), jassen moet u zelf meenemen in de zaal, koffie moet u zelf regelen en ook het pauzedrankje dient u zelf te halen en de vuile vaat zou u zelf moeten terugbrengen. Officieel mogen onze vrijwilligers u nergens mee helpen!

Dit zijn een paar regels, maar er zijn er nog veel meer. Het houdt in dat wij u niet de gezelligheid en verzorging kunnen bieden, die u van ons gewend bent.

Het  bestuur heeft ook nog naar andere zalen (kerk) gekeken, maar daar gelden dezelfde regels

Het is heel triest, maar deze beslissing is genomen voor u en onze gezondheid.

 

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Toch is er misschien wel licht aan het einde van de tunnel, als je de landelijke dagbladen mag geloven.

Wij blijven zoeken naar een ideale oplossing en mocht u die hebben, vertel het ons.

Wij  missen u en wij hopen dat u ons ook mist

Het is namelijk nu al zeker, dat tussen Sinterklaas en Kerst, de Kerstman bij u thuis langs komt.

 

Blijf u aan de regels houden, denk goed aan uzelf en wees extra voorzichtig.

Wij hopen zo spoedig mogelijk met een positief bericht te kunnen komen, maar de situatie geeft voorlopig een ander beeld.

Een hartelijke groet van uw WASBO- bestuur.

                                Marina-Louis-Wim-Jan en Jaap  

 

 

                                     Helaas dit gaat allemaal niet meer door 

 

 

Maandagmiddag 9 november van 13.30 tot 16.30 uur:

 

Zo, we stappen met z'n allen op een denkbeeldige fiets en worden begeleid door Gerda en Ton Komen. Zij zijn vanuit Nederland naar Spanje gefietst, hebben daar een heel mooi reisverslag van gemaakt en laten dat zien via ons beeldscherm en vertellen er van alles over. Daarna volgt de loterij en de bingo. Laten we hopen dat de Corona geen roet in het eten gooit!

 

Maandagmiddag 14 december van 13.30 tot 18.00 uur:

 

Het kerstdiner voor de WASBO-leden. U hoort daar later meer over.