Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          -------------------------------------------------------

 

 

Maandagmiddag 16 december 2019 van 13.30 tot 18.00 uur?

 

 

16 december VOOR DEZE KEER DE 3e MAANDAG NIET VERGETEN.

Een muzikale kerstshow door de Corien de Groot foundation. Na hun optreden genieten we nog van een uitstekend diner ook dit jaar weer verzorgd door Keurslager Groeneveld. aansluitend na het diner de loterij. BEWAAR UW TOEGANG KAART DAAR STAAT UW LOTNUMMER OP.

 

 

2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020. 

 

 

Maandagmiddag 13 januari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur.

 

De befaamde plantenbingo! De kerststukjes kunnen weg, u kunt die middag planten winnen. Er is een loterij en daarna de bingo.  De prijzen bestaan geheel uit planten. Een jaar zo te beginnen is nooit verkeerd.

 

 

Maandagmiddag 10 februari 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

 

De dans- en zanggroep AKKOORD uit Alphen aan de Rijn komen ons vanmiddag vermaken, leuk, spectaculair en totaal iets anders. We kijken er naar uit. Daarna de loterij en de bingo.

 

 

Maandagmiddag 9 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur.

 

Het is weer tijd voor de algemene jaarvergadering, alle gegevens komen t.z.t. op de website.

Na de pauze komt de brandweer voorlichting geven over de brandveiligheid in en om het huis.

Daarna de loterij en de bingo.

 

 

Maandagmiddag 20 april 2020 van 13.30 tot 16.30 uur.

 

Het thema van deze middag gaat over 75 jaar bevrijding. In heel Nederland, in elke plaats of dorp wordt wel wat gedaan om dit te vieren. Dus wij willen er ook bij stilstaan, wij komen hier nog op terug.

Daarna de loterij en de bingo. 

 

 

Maandagmiddag 11 mei 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

Het Wassenaarse toneelgezelschap MIMICRI komt, niet met een toneelstuk maar met leuke vlotte liedjes, een echte aanrader. Na de pauze de loterij en de bingo.

 

 

Maandagmiddag 8 juni 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

 

Alweer de laatste middag van het voorjaar,  Duinwaterleidingbedrijf DUNEA  komt ons vertellen over de Wassenaarse duinen,  over het water waar wij veel belang bij hebben, over de flora en fauna van dit prachtige unieke gebied waar de Wassenaarse gemeenschap zo trots op is.

Na de pauze de loterij en de bingo.

 

 

We zien elkaar weer in september 2020.