Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          ----------------------------------------------------

 

 

2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020

 

DAGTOCHT WASBO-KBO donderdag 2 april 2020: 

 

We rijden naar Stellendam waar de koffie met gebak op ons wacht. Vervolgens gaan we naar Arnemuiden waar we een bezoek brengen aan Arne's geitenboerderij. We bezoeken de stallen, de  kaasmakerij en natuurlijk is er een proeverij. Daarna rijden we door naar Nieuwdorp waar we genieten van de streeklunch met soep en kroket. Met een gevulde maag volgt het middagprogramma: een excursie bij Boonman's wijnmakerij. U krijgt uitleg en een video over de bessenteelt en het wijn maken.  We bezichtigen de wijnmakerij en u kunt een bezoek brengen aan de expositie over de  bessenteelt. U proeft de wijn of het sap. Voor we vertrekken worden we getrakteerd op koffie of thee met een Zeeuwse bolus. Na deze dag met Zeeuwse specialiteiten gaan we weer huiswaarts. Thuiskomst ca. 18.45 uur.

 

Voor deze dagtocht geldt dat u redelijk ter been bent en, gezien het tijdschema, goed de bus in en uit kunt stappen.

 

De prijs van deze dagtocht bedraagt € 51,- p.p. Dieetwensen tijdig doorgeven.

 

EERST OPGEVEN ALVORENS TE BETALEN.

 

Opgeven vanaf 11 maart tussen 18.00 en 19.00 uur bij Elly Binnendijk, tel 070-5146814 of mail bramel@scarlet.nl

 

Uw betaling zien we graag tegemoet voor 28 maart. 

 

LET OP: ANDER REKENINGNUMMER:  NL73INGB0007170401   t.n.v. reisfonds WASBO-ZEELAND of doe het geld in een envelop met uw naam erop en afgeven bij Elly Kortekaas Van Limburg Stirumstraat 25.

 

Opstapplaatsen:  08.15 uur Gamma

                                08.25 uur Albert Heijn.

 

VANWEGE HET CORONAVIRUS GAAT DE BUSREIS NAAR ZEELAND OP 2 APRIL NIET DOOR.

 

 

 

Maandagmiddag 20 april 2020 van 13.30 tot 16.30 uur.

 

Het thema van deze middag gaat over 75 jaar bevrijding. In heel Nederland, in elke plaats of dorp wordt wel wat gedaan om dit te vieren. Dus wij willen er ook bij stilstaan, wij komen hier nog op terug.

Daarna de loterij en de bingo. 

 

VANWEGE HET CORONAVIRUS GAAT DE WASBOMIDDAG NIET DOOR.

 

 

Maandagmiddag 11 mei 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

Het Wassenaarse toneelgezelschap MIMICRI komt, niet met een toneelstuk maar met leuke vlotte liedjes, een echte aanrader. Na de pauze de loterij en de bingo.

 

VANWEGE HET CORONAVIRUS GAAT DE WASBOMIDDAG NIET DOOR.

 

 

Maandagmiddag 8 juni 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

 

Alweer de laatste middag van het voorjaar,  Duinwaterleidingbedrijf DUNEA  komt ons vertellen over de Wassenaarse duinen,  over het water waar wij veel belang bij hebben, over de flora en fauna van dit prachtige unieke gebied waar de Wassenaarse gemeenschap zo trots op is.

Na de pauze de loterij en de bingo.

 

 

We zien elkaar weer in september 2020.