Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          ----------------------------------------------------

 

 

2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020

 

 

 

 

 

Maandagmiddag 14 en 21 september van 13.00 tot 16.30 uur:

 

Let goed op: waarschijnlijk zal er gereserveerd moeten worden. Dit wordt op een later tijdstip via mail, post en kranten bekend gemaakt. Het kan echter ook zo zijn dat we door Corona alles weer moeten cancelen!!

Op beide dagen staat voorlopig het koor OP HOOP VAN ZEGEN uit Stompwijk op de rol. Dat is dat gezellige koor waar je vrolijk van wordt dus een echte aanrader. Daarna volgt de loterij en de bingo. Laten we hopen dat  Corona geen roet in het eten gooit!

 

 

Maandagmiddag 12 oktober van 13.30 tot 16.30 uur:

 

Er komt dan een advocaat!! Niet die uit een flesje of vanuit de raadszaal maar de zingende advocaat. Zijn naam is Bob Heeren, hij werkt als advocaat maar in zijn vrije tijd treedt hij op. Dat extraatje wat hij daarvoor krijgt, gaat naar een goed doel Hij zal er over vertellen en zingen. Daarna volgt de loterij en de bingo. Laten we hopen dat de Corona geen roet in het eten gooit!

 

Maandagmiddag 9 november van 13.30 tot 16.30 uur:

 

Zo, we stappen met z'n allen op een denkbeeldige fiets en worden begeleid door Gerda en Ton Komen. Zij zijn vanuit Nederland naar Spanje gefietst, hebben daar een heel mooi reisverslag van gemaakt en laten dat zien via ons beeldscherm en vertellen er van alles over. Daarna volgt de loterij en de bingo. Laten we hopen dat de Corona geen roet in het eten gooit!

 

Maandagmiddag 14 december van 13.30 tot 18.00 uur:

 

Het kerstdiner voor de WASBO-leden. U hoort daar later meer over.