Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          ----------------------------------------------------

 

 

2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020

 

 Belangrijk bericht van de WASBO.

 

Dinsdag 15 december 2020 bestond de WASBO 5 jaar. We hadden mooie plannen voor een uitgebreid kerstdiner maar het liep allemaal anders. We hebben aan alle leden (190) een mooie WASBO- tas uitgedeeld met inhoud. Het bestuur maakte overuren maar het is ons gelukt met behulp van Erica, Bert, Riny, Jaap, Marina, Louis, Wil, Joyce en Wim ( zie de foto's).

 

NU OP NAAR HET JAAR 2021

 

We verwachten dat we in januari, februari, maart en april nog niets kunnen doen.

Maar in mei moet het eventueel  mogelijk zijn om weer te kunnen starten met een optreden, een drankje, de loterij en de bingo. Hou de Wassenaarse Krant en de site in de gaten. Zonder u bijdragen is dit allemaal niet mogelijk.

 

Voor nu vragen wij: houdt afstand, was je handen stuk en draag zoveel mogelijk een mondkapje, dan zien we elkaar zeker weer terug in april.

 

 

Als Hugo de Jonge  woord houdt? Dan zijn we in September allemaal gevaccineerd  en kunnen we weer naar buurtcentrum O&O. HOI_HOI_HOI_HOI_HOI_HOI_HOI_HOI_HOI_ we mogen weer van Hugo de Jonge, we kunnen komen in september echtwaar we kijken er naar uit als bestuur. u toch ook tot ziens bij  O&O.

 

 

WASBO START WEER MET ACTIVITEITENMIDDAG. ZIE DE WASSENAARSE KRANT.

VAN 27 AUGUSTUS 2021

 

 

maandagmiddag 13 september van 13.30 tot 17.00 uur.

 

OP HOOP VAN ZEGEN KOMT WEER. letterlijk en figuurlijk een middag vol leuke muziek, waar we 18 maanden op hebben moeten wachten. Daarna DRANKJE, LOTERIJ en de BINGO. We hopen dat velen kunnen komen.!!!?? Er mogen maar 34 WASBO leden tegelijk erin. 20 september doen we het nogmaals wees er snel bij, opgeven bij Marina Korff. tel 070-5112828

 

 

maandagmiddag 11 oktober van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Karel Hoorn, de man van Erica, komt weer een een geweldig reis verslag doen. een DRANKJE, LOTERIJ en de BINGO. We hopen dat velen kunnen komen.!

 

 

maandagmiddag 8 november van 13.30 tot  17.00 uur.

 

Weer een middag die bijvoorbeeld nu al geslaagd in, n.l het Slavische koor RADUZHNAYA komt weer een show doen 3 jaar terug stond de zaal op zijn kop. daarna een drankje de loterij en natuurlijk een bingo.

 

maandagmiddag 13 december van 13.30 tot 18.00 uur.

 

Onze kerst diner u hoort daar later meer over. er is plek voor 100 personen.