Bescherming persoonsgegevens Wassenaarse Senioren Bond  ( WASBO ).

 

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht betreffende bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. De Wasbo hecht eraan om in overeenstemming daarmee uw gegevens goed te gebruiken en te bewaren.

 

De Wasbo houdt een ledenadministratie bij waarin NAW gegevens,geboortedatum, e-mail adressen en betalingsgegevens van de leden zijn opgenomen.

 

Deze gegevens worden uitsluitend binnen de Wasbo gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Tot deze administratie heeft het bestuur toegang voor het goed besturen van de vereniging zoals b.v het checken van de contributie betalingen. Leden kunnen te allen tijde via de secretaris hun gegevens inzien of laten wijzigen.

 

Bij beëindiging van het lidmaatschap worden na maximaal zes maanden alle gegevens van betrokkenen verwijderd uit deze administratie.

 

Van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd  kunnen foto"s gemaakt worden. Tenzij u bezwaar maakt kunnen deze op de Wasbo website gepubliceerd worden en zo nodig ook bij de verslaggeving in de pers.

 

De secretaris ziet toe op een goede naleving van de dit reglement.

 

                          -------------------------------------------------------

 

 

 

2019

 

De bus uitjes van de WASBO in samenwerking met de KBO dit komende jaar: de data, -  donderdag 7 november.

naderen mededelingen volgen.

 

 

 

Maandagmiddag 14 oktober van 13.30 tot 16.30 uur.

 

Waarschijnlijk alweer midden in de herfst en de dagen korter worden en soms wat sober komt bij ons theatergroep VRIJ, als je de naam hoort beginnen de oogjes te glimmen want wat was dat een geweldige middag toen. Nu brengen zij een toneelstuk waar we weer heerlijk om kunnen lachen maar wel met een serieuze ondertoon. Daarna de loterij en tot slot de BINGO.

 

Maandagmiddag 11 november van 13.30 tot 16.30 uur.

 

In mei hadden we die geweldigen dvd Wassenaar groene oase in de Randstad. Nu komt historicus  Robert van Lit met oude foto's van en over Wassenaar, en gaan we dus vele bekende en onbekende herinneringen ophalen. wij het bestuur hebben begin dit jaar daar al een voorproefje van gehad, het is zeker de moeite waard om dit bij te wonen kom op tijd want u weet vol is vol.

Daarna de loterij en de BINGO.