De contributie bedraagt €25.00 per jaar

Betalen kunt u contant op de middagen van de Wasbo. 

Of overmaken per bank of Giro naar rekeningnummer NL73INGB0007170401 ten name van de Wassenaarse Senioren bond onder vermelding van contributie 2024

 

Mocht u in het bezit zijn van een bankapp op uw telefoon, kunnen we u ook een "tikkie" sturen.

Meldt u dan even bij de penningmeester@wasbo.nl

 

Met vriendelijke groet,

Mieke Hakkeling

Penningmeester Wasbo