Jaarverslag 2023

 

Wassenaarse Senioren Bond (Wasbo)

 

 

Het nieuwe jaar begon met een gezellige plantenbingo maar een week later sloeg het noodlot toe.

Onze zeer gewaardeerde secretaris mevr. M.J.Korff-Pelgrim is op 16 januari 2023 plotseling overleden. Wat nu, wat nu, wat nu. Mevr. E. Hoorn werd interim secretaris en mevr. M.W. Hakkeling meldde zich aan als interim penningmeester.

 

BESTUUR:

Het bestuur van de Wasbo bestond per 1 januari 2023 uit de volgende leden:

de heer J.C.R. Kooijmans voorzitter/interim penningmeester.

mevrouw M.J. Korff – Pelgrim secretaris / ledenadministratie.

de heer A.B.M. van Leeuwen coördinator ontspanningsmiddagen, etc.

mevr. E. Hoorn –van der Schaaff algemeen bestuurslid, zorgde voor prijzen van de loterij en bingo.

de heer C.A. Riem algemeen bestuurslid en beheerder website.

 

Het bestuur vergaderde 9 maal in 2023.

 

Onze vereniging is vertegenwoordigd op bijeenkomsten van de FWO (Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties), op Regiovergaderingen, alsmede op de vergadering van de landelijke FASv (Federatie Algemene Seniorenverenigingen). Deze laatste federatie, waarvan de Wasbo lid is, behartigt de seniorenbelangen op landelijk niveau. De onderhandeling over kortingen op premies ziektekostenverzekering is daarvan slechts één voorbeeld. Dit is per 1-1-2024 opgezegd wegens te hoge kosten.

 

ALGEMEEN.

De communicatie met de leden verliep voornamelijk via De Wassenaarse Krant en via de mail.

Onze website www.wasbo.nl werd ook in 2023 goed bezocht. Via deze website meldden zich zelfs enige nieuwe leden aan.

 

COMMISSIE LIEF en LEED.

De commissie bestond uit Wil van Bommel met assistentie van Riny Noordoven.

Dit jaar kregen 24 kroonjarigen van de Wasbo een bloemetje voor hun verjaardag:

8 x 80 jaar, 8 x 85 jaar en 7 x 90 jaar, 1x100 jaar. Een lid werd 102 jaar, ook een bloemetje waard.

Verder werd aandacht besteed aan zieke leden en moesten we ook enige condoleances verzenden.

 

ONTSPANNINGSMIDDAGEN.

Door de activiteitencommissie, de heren J.C.R Kooijmans en A.B.M van Leeuwen met ondersteuning van onze vrijwilligers, wordt gewoonlijk elke tweede maandag van de maand (behalve in juli en augustus) een middag georganiseerd. We vonden steeds gastvrijheid in het Buurtcentrum Oostdorp en Omgeving aan de Dr. Mansveltkade 9.

In dit jaar konden we 10 gezellige middagen organiseren en wel op:

- 9 januari: plantenbingo

- 13 februari: de zingende slager uit Scheveningen.

- 13 maart: ALV en Kirsten Keij

- 17 april: Dhr. Karel Hoorn foto’s en quiz over Wassenaar.

- 8 mei: Mevr. De Jong uit Waddinxveen deed een reisverslag over Schotland.

- 12 juni: Het amusementskoor Volare uit Sassenheim.

- 11 september: JWR band met zang gitaar en mondharmonica.

- 9 oktober: Het Slavisch ensemble Raduzhnaya.

- 13 november: Zingende advocaat Bob Heeren.

- 11 december: Kerstlunch. Albert Heijn schonk de hoofdprijs, Louis Vollenbregt verzorgde de kerststukjes. Fonds 1818 en Fonds Wassenaar steunden ons financieel daarbij.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Op 13 maart hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden.

De financiële commissie is voor haar werk bij de penningmeester op bezoek geweest met positief resultaat.

 

Per eind 2023 bestond het bestuur 5 personen:

de heer J.C.R. Kooijmans voorzitter.

mevr. E. Hoorn –van der Schaaff secretaris, zij verzorgde ook de prijzen voor loterij en bingo.

mevr. M.W. Hakkeling- Hak. penningmeester/ledenadministratie

de heer A.B.M. van Leeuwen coördinator ontspanningsmiddagen, etc.

de heer C.A. Riem webmaster.

 

De Wasbo is dringend op zoek naar een bestuurslid die de functie van coördinator ontspanningsmiddagen van de heer A.B.M. van Leeuwen wil en kan overnemen.

 

BESTUURSWISSELING.

De heer J.C.R. Kooijmans is herkiesbaar,

De heer A.B.M. van Leeuwen is niet herkiesbaar.

 

LEDENAANTAL :

Totaal per 1 januari 2023 152

Totaal per 31 december 2023 140

 

FINANCIËN.

De Wasbo is financieel gezond.

De contributie is onveranderd. Deze bedraagt € 25,- per persoon per kalenderjaar, al sinds de oprichting in 2015.

Wij kregen financiële steun van Gemeente Wassenaar en van Fonds 1818 en Fonds Wassenaar

 

E. Hoorn-van der Schaaff, secretaris. ( secretaris@wasbo.nl)

 

Wassenaar, januari 2024

Jaarverslag 2022

Ondanks dat we weer aan de regels zijn gebonden is het jaarverslag van 2021 hier onder te lezen. 

We hopen dat in februari de jaarvergadering doorgang kan vinden, maar voorlopig is dat nog onzeker.

Mocht de jaarvergadering geen doorgang vinden in februari, dan hopen wij deze in maart te kunnen houden. Zodra hier informatie over beschikbaar komt, dan delen wij dat op zowel op onze website alsmede in de Wassenaarse krant. U zult alle beschikbare stukken ontvangen in de zaal.

Wij hopen u in februari weer te zien! 

JAARVERSLAG 2021

 

BESTUUR:

 

Het bestuur van de Wasbo bestond per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

de heer J.C.R. Kooijmans voorzitter

mevrouw M.J. Korff - Pelgrim secretaris / ledenadministratie

de heer J. Barth penningmeester

de heer W. van Beekum 2e penningmeester, beheerder website

de heer A.B.M. van Leeuwen coördinator ontspanningsmiddagen, etc.

Het bestuur vergaderde slechts 7 maal in 2021. Reden: Corona-beperkingen.

Wel was er regelmatig contact via mail en/of telefoon.

 

 

 

Tot ons verdriet heeft de Wasbo 3 geweldige vrijwilligers verloren:

In januari overleed Jan Jonkers, vaste man bij de plantenbingo en sleutelfiguur bij bingo en loterij.

In september tijdens zijn vakantie in Portugal, werd een hartinfarct Wim van Beekum fataal.

Hij was 2e penningmeester en beheerde onze website.

Begin december werd Jan Barth, onze 1e penningmeester, getroffen door corona.

We zijn ze alle drie veel dank verschuldigd voor hun inzet en de voortreffelijke samenwerking.

 

 

Onze vereniging is in normale omstandigheden vertegenwoordigd op bijeenkomsten van de FWO (Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties), op Regiovergaderingen, alsmede op de vergadering van de landelijke FASv (Federatie Algemene Seniorenverenigingen). Deze laatste federatie, waarvan de Wasbo lid is, behartigt de seniorenbelangen op landelijk niveau. De onderhandeling over kortingen op premies ziektekostenverzekering is daarvan slechts één voorbeeld.

 

In 2021 waren er geen bijeenkomsten, maar werd de Wasbo via de mail op de hoogte gehouden.

 

 

ALGEMEEN.

 

De communicatie met de leden verliep voornamelijk via De Wassenaarse Krant.

Onze website www.wasbo.nl werd ook in 2021 goed bezocht. Ondanks corona meldden zich zelfs enige nieuwe leden aan via deze website.

 

 

DAGREIZEN.

 

Voor de WASBO zaten de dames Elly Binnendijk en Wil van Bommel in de reiscommissie.

In het afgelopen jaar konden geen reisjes plaatsvinden.

 

 

COMMISSIE LIEF en LEED.

 

De commissie bestond uit Wim van Beekum en Wil van Bommel.

We hadden in september een 100-jarige: Mevrouw A.P. Plak-v.d. Nol !!

Zij kreeg een mooi boeket bloemen op haar verjaardag en werd op 13 september nogmaals in het

zonnetje gezet.

Nog 23 andere kroonjarigen kregen van de Wasbo een bloemetje voor hun verjaardag:

8 x 80 jaar, 7 x 85 jaar en 6 x 90 , 2 x 95 jaar.

Verder werd aandacht besteed aan zieke leden en moesten we ook enige condoleances verzenden.

 

ONTSPANNINGSMIDDAGEN.

 

Door de activiteitencommissie, de heren Jaap Kooijmans en Louis van Leeuwen met ondersteuning van onze vrijwilligers, wordt gewoonlijk elke tweede maandag van de maand (behalve in juli en augustus) een middag georganiseerd.

We vonden steeds gastvrijheid in het Buurtcentrum Oostdorp en Omgeving aan de Dr. Mansveltkade 9.

  

In dit jaar kwam daar weinig van terecht. Toch waren er nog 4 gezellige middagen en wel op:

 

- 13 en 20 september kwam de zanggroep ‘Op hoop van zegen’ 2 keer met hetzelfde programma.

 

Het aantal bezoekers was per middag gelimiteerd tot 34 leden door de verplichte 1 ½ mtr. -regel.

- 11 oktober met een goed gevulde zaal, (iedereen gecheckt op corona): een fijne lezing met prachtige

beelden over Japan door de heer K. Hoorn.

- 8 november met het Slavische koor dat de zaal in vervoering bracht.

 

Een Kerstbijeenkomst met een optreden, diner en veel gezelligheid wat voor 13 december gepland was, moest helaas opnieuw afgelast worden net als in 2020. Om deze teleurstelling toch iets te verzachten kregen alle leden een cadeaubon voor Keurslager Groeneveld in hun brievenbus. Dit werd erg op prijs gesteld, gezien de vele enthousiaste reacties.

 

Van Fonds1818 kreeg de Wasbo hiervoor een financiële bijdrage.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING en BESTUURSWISSELINGEN

 

We hebben de Algemene Ledenvergadering ‘op papier’ moeten houden. Wel kon de financiële commissie (twee personen) voor haar werk bij de penningmeester op bezoek met positief resultaat.

Alle vergaderstukken werden, samen met een plak heerlijke chocolade, bij de leden thuisbezorgd.

Daardoor waren bij deze ALV in principe alle leden aanwezig.

 

 

Per eind 2021 bestond het bestuur nog slechts uit 3 personen:

De heer J.C.R. Kooijmans voorzitter

Mevrouw M.J. Korff - Pelgrim secretaris / ledenadministratie

De heer A.B.M. van Leeuwen coördinator ontspanningsmiddagen

 

De Wasbo is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, een penningmeester en 2e penningmeester.

 

LEDENAANTAL :

 

Totaal per 1 januari 2021 172

Totaal per 31 december 2021 168

 

FINANCIËN.

 

De Wasbo is financieel gezond.

De contributie bedroeg onveranderd € 25,- per persoon per kalenderjaar.

Wij kregen financiële steun van Gemeente Wassenaar en van Fonds1818.

 

 

M.J. Korff-Pelgrim, secr.

 

Wassenaar, 14 januari 2022