De WASBO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als vereniging. De eerste officiële bestuursvergadering vond plaats op 14 januari 2016. In de ledenvergadering van 14 maart 2016 is het huishoudelijk reglement vastgesteld. 

 

Per 13 Maart 2023 heeft het bestuur van de WASBO de volgende samenstelling:  

  • Jaap Kooijmans - Voorzitter
  • Erica Hoorn - Secretaris
  • Mieke Hakkeling - Penningmeester en ledenadministratie
  • Louis van Leeuwen - Activiteitenorganisator
  • Kees Riem - Webmaster
  • Bram Binnendijk en Bert Noordoven - Adviseur 

De WASBO werkt samen met:

  • Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties [FWO]
    De ouderenverenigingen van Wassenaar zijn vertegenwoordigd in de FWO.

En is aangesloten bij:

               

 

 

 


Rekeningnummers:

  • WASBO IBAN rekeningnummer is: NL73 INGB 0007 1704 01