De WASBO komt voort uit de bijna 65 jaar bestaande ANBO afdeling Wassenaar. Door een koerswijziging van de landelijke vereniging bleek er geen plek meer voor plaatselijke afdelingen. Het afdelingsbestuur wilde de ruim 500 leden in Wassenaar niet in de kou laten staan en daarom is besloten om de Wassenaarse Senioren Bond kort WASBO op te richten.

 

De akte van oprichting is op 15 december 2015 bij de notaris gepasseerd. Daarmee is de oprichting van de WASBO officieel geregeld. Op onderstaande foto de heer Bram Binnendijk en mevrouw Marina Korff met de akte van oprichting.  

Secretaris & oud voorzitter
Secretaris & oud voorzitter

De WASBO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als vereniging. De eerste officiële bestuursvergadering vond plaats op 14 januari 2016. In de ledenvergadering van 14 maart 2016 is het huishoudelijk reglement vastgesteld. 

 

Per 12 februari 2022 heeft het bestuur van de WASBO de volgende samenstelling:  

  • Jaap Kooijmans - Voorzitter
  • Marina Korff - Secretaris en ledenadministratie
  • Vacature Penningmeester
  • Louis van Leeuwen - Activiteitenorganisator
  • Vacature 2de penningmeester
  • Bram Binnendijk en Bert Noordoven - Adviseur 

De WASBO werkt samen met:

  • Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties [FWO]
    De ouderenverenigingen van Wassenaar zijn vertegenwoordigd in de FWO.

En is aangesloten bij:

               

 

 

 


Rekeningnummers:

  • WASBO IBAN rekeningnummer is: NL73 INGB 0007 1704 01